Промени в Инвестиционната програма на Община Плевен приеха съветниците

715

Промени в Инвестиционната програма на Община Плевен приеха съветниците

       Общинският съвет прие промени в Инвестиционната програма на Община Плевен за текущата 2022 година. Решението е във връзка с реализирана икономия на финансови средства, предвидени за ремонт на две улици в града.

       Обемът на Инвестиционната програма е 14 716 247 лева, от които преходният остатък от целеви трансфери и субсидии е 5 932 051 лв., целева субсидия за капиталови разходи - 2 099 500 лв., и собствени бюджетни средства (в т.ч. инвестиционни кредити, др. преходни остатъци) - 6 684 696 лв. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи беше предвидено извършване на основен ремонт на ул. „Бургас“ за 175 670 лв., ул. „Родопи“ - 120 000 лв., и ул. „Кара Колю“ - 1 352 215 лв. Ремонтът на първите две улици е завършен и изпълнението е, както следва: ул. „Бургас“ - 173 105 лв., и ул. „Родопи“ - 107 425 лв. Реализираната икономия от 15 140 лв. може с решение на Общинския съвет да се използва за финансиране на третия обект – ремонта на ул. „Кара Колю“.

       С решение на Министерски съвет от 28 септември 2022 г., на общини в страната бяха отпуснати целево общо 406 374 769 лв. за ремонт на общински пътища, улична и ВиК мрежа. Определените за Община Плевен средства в размер на 800 хил. лв. са насочени именно към ремонта на ул. „Кара Колю“. Ремонтът е разделен на два участъка с обща проектна стойност 2 255 066 лв., като вторият се планира да бъде ремонтиран през 2023 година.

       Във връзка с гореизложеното Общинският съвет прие следните промени в годишната Инвестиционна програма на Общината:

       -Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Бургас“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: било 175 670 лв., става 173 105 лв.;

       -Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Родопи“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: било 120 000 лв., става 107 425 лв.;

       -Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Кара Колю“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: било 1 367 355 лв., става 1 382 495 лв.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Зелена светлина за кандидатстване с проекта за смяна на уредите на твърдо гориво в община Плевен даде местният парламент

Зелена светлина за кандидатстване с…

петък, 29 септември 2023
548

Община Плевен ще кандидатства за финансиране с проект за обновяване парка на Регионалния исторически музей

Община Плевен ще кандидатства за…

петък, 29 септември 2023
940

Тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще се проведе на 2 октомври

Тест на Националната система за…

петък, 29 септември 2023
820

Ножари и ковачи ще покажат майсторство и автентични техники в Плевен

Ножари и ковачи ще покажат…

четвъртък, 28 септември 2023
2106