Проектът за бюджет на Община Плевен за 2017 г. ще се обсъди публично на 9 януари

3080

Проектът за бюджет на Община Плевен за 2017 г. ще се обсъди публично на 9 януари

   Публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Плевен за 2017 година ще се проведе на 09 януари 2017 г. Това се прави на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредба № 10 на Общински съвет - Плевен, за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен. Обсъждането ще започне от 17.00 часа в зала „Гена Димитрова” /гр. Плевен, ул. „Д. Константинов” № 2/.

   Материалите за обсъждане ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Плевен - www.pleven.bg.

Свалете в PDF