Продажни цени на старите плочи от площада гласуваха съветниците

2629

Продажни цени на старите плочи от площада гласуваха съветниците

   Изцяло демонтираните при ремонта на площад „Възраждане” и прилежащите му зони плочи ще могат да се продават, след като общинските съветници гласуваха цена за всеки от видовете. За плочите е изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, която е следната – за керамични плочи с размер 25/25 см цената е 2.00 лв. за брой; за плочи гнайс с размер 50/50 см цената е 4.00 лв. за брой; плочи гнайс с размер 50/25 см са 2.00 лв. за брой; мраморни плочи с размер 50/50 см са 10.00 лв. за брой; мраморни плочи с размер 50/25 см са 5.00 лв. за брой; бордюри от врачански камък с дължина 50 см са 15 лв. за брой; за ъглови бордюри от врачански камък с размер 25/25 см цената е 20 лв. за брой.

   Част от демонтираните плочи ще бъдат обявени за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, като депозитът за участие се определя в размер на 10 на сто от първоначално обявената цена.

   Според експертната оценка на лицензирания оценител за техническото състояние, керамичните плочи са с износена повърхност, по страните имат частичен слой бетон. Допълнително трябва да бъдат обработени и страните на мраморните и гнайс плочите. Бордюрите от врачански камък са с лош външен вид и също трябва да бъдат допълнително обработени с пясъкоструйна машина.

Свалете в PDF