ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЩЕ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ

1880

ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЩЕ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ

Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. ще представи кметът Георг Спартански на предстоящата редовна сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 29 септември (четвъртък) от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”, при предварителен дневен ред от 24 точки. Съветниците ще обсъдят изменение на Решение № 265/30.07.2020 г. на Общинския съвет – Плевен, за определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища. Внесено е предложение за разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба“, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и Наредба № 18/2019 г. на Общинския съвет – Плевен, както и определяне на продажни цени на жилищата.

 

 

Свалете в PDF