Приемат заявления за еднократна помощ за първолаци

465

         Приемане на заявления-декларации за еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, започна Дирекция „Социално подпомагане” – Плевен. Помощта е  предназначена за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019 г. Необходимите документи са: заявление-декларация /по образец/; удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за предходните 12 месеца спрямо подаване на заявлението-декларация; удостоверение, че детето е записано в първи клас, издадено от учебното заведение; в случай на дете, настанено в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето; лични карти на родителите /за справка/; експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /в случай на дете с вид и степен на увреждане/; при необходимост се изискват и други документи.

         За гражданите на Плевен заявления-декларации се подават в приемната на Дирекция „Социално подпомагане” – пл. „Ив. Миндиликов” № 8 /бизнес център „Мания Тауър”, приземен етаж/. За гражданите от кметствата на територията на Община Плевен заявления-декларации се приемат от социален работник, който посещава съответното населено място по график.

         Срокът за подаване на заявленията-декларации е до 15.10.2018 г. Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2018/2019 г., определен с Постановление № 113/25.06.2018 г. на Министерския съвет,  е 250.00 лв.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Автогарата получи официално статут

понеделник, 12 ноември 2018
313

Коледен базар ще отвори отново…

понеделник, 12 ноември 2018
214

Приключват планираните основни ремонти на…

понеделник, 12 ноември 2018
84

Покана за публично обсъждане за…

понеделник, 12 ноември 2018
211