Предупреждават пчеларите за третиране на площи с царевица

188

       Растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се извършат от 07.05. до 09.05.2019 г. Информацията за това е получена в Община Плевен в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г.за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне. Във времето от 08.00 до 22.00 часа ще бъдат третирани площи с царевица в местностите Липачката, Чаира, Габровец, Тръстара, Бъчвата, Нежовец, Къшински дол и Смильовец  - терени 001; 002; 003; 004; 005; 006; 105; 213; 236; 240; 260; 261; 274; 407; 409; 416; 417и 418 в землищата на гр. Плевен и селата Радишево и Гривица. Ще бъде използван препарат „Стомп”, Глифозат, закупен от „999 – Ивайло Асенов” ЕООД. За организиране и провеждане на дейностите отговаря Симеон Тинев. Телефонът за връзка е 0882 112 623.

Свалете в PDF