Представят Стратегията „Единно здраве“ за Северозападен регион на обществено обсъждане в Плевен

532

Представят Стратегията „Единно здраве“ за Северозападен регион на обществено обсъждане в Плевен

       Екипът на стратегията „Единно здраве за Северозападния регион“ стартира поредица от обществени обсъждания. Публичните консултации по концепцията за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ „Единно здраве за СЗР“, ще се състоят в периода 19 - 28.02.2024 г., срещата в Плевен е на 19 февруари /понеделник/, от 11.00 ч. в залата на Медицинския университет.

       Стратегия „Единно здраве за Северозападен регион” е с водещ кандидат Медицинският университет в Плевен в партньорство със седем общини от област Плевен, една от които Община Плевен, и три от област Ловеч, осем болници от двете области, Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ в Ловеч, представители на бизнеса и академичната общност.

       Стратегията е една от трите концепции за интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион за планиране, предвиждащи дейности в Плевенска област и преминали успешно първата стъпка в процедурата по подбор. Предлага комплексно решение на проблеми в здравеопазването, образованието, екологичната градска среда и здравословния начин на живот. Инвестициите ще се насочат към превенция и ранна диагностика на сърдечносъдовите и онкологичните заболявания, към разширяване капацитета на ветеринарната медицина в Северна България и изграждане на обществени зелени зони със спортни съоръжения. Дейностите включват закупуване на подходящо оборудване за болниците, на мобилни кабинети и мобилни дефибрилатори, обзавеждане на зали за телемедицина и телепатология в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ - Плевен, организиране на здравни кампании и осъществяване на профилактични прегледи за живеещите в общините партньори, както и изграждането на нов факултет по ветеринарна медицина с клиника за дребни животни в Плевен.

       Общият индикативен бюджет на концепцията възлиза на над 52,5 млн. лева, като близо 40 млн. лв. от тях са за планираните в област Плевен дейности. Над 38 млн. лв. се очакват като подкрепа от Програма „Развитие на регионите“, а 790 000 лв. от Програма „Развитие на човешките ресурси“.

       Всяко заинтересовано лице или страна може да се запознае подробно с планираните дейности от презентацията (линковете по-долу), да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ - Плевен oic_pleven@abv.bg (не по-късно от три дни след общественото обсъждане), да подкрепи или възрази срещу концепцията, попълвайки анкета онлайн на https://forms.gle/DzJ5AfPoksa9gH1f6, и да се включи в събитията за обществено обсъждане.

       Линк към публикацията, налична на страницата на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове https://www.eufunds.bg/bg/node/14726

       Линк към публикацията, налична на страницата на Областния информационен център – Плевен https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=768970458591877&id=100064367904644

       От важно значение е попълването на анкетата, налична на следния адрес:  https://forms.gle/DzJ5AfPoksa9gH1f6

       Резултатите от публичните обсъждания ще бъдат обобщени в доклад, който ще бъде публикуван на страницата на УО на ПРР и на Единния информационен портал.

Свалете в PDF