Преброяване`2021 ще се състои в периода 7 септември - 3 октомври

575

       Министерският съвет на свое заседание прие Решение преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 00.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 г.

       Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 00.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 г.

       Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 08.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 г.

       Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на преброяването, ще се отнасят към 00.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. „критичен момент на преброяването“.

       Промяната в периода на провеждане на Преброяване`2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата. Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини