Пръскат срещу плевели земеделски площи в местностите Текийски орман и Булин Дол

398

       Земеделски площи с пшеница и слънчоглед ще бъдат третирани срещу плевели. Дейностите ще се извършат на 11.05.2019 г. от 08.00 до 17.00 часа в масив с площ от 1130 дка в местностите Текийски орман и Булин дол в землището на град Плевен. Обработката ще се извърши с фунгицид „Тергза”, хербицид „Скорпио” и инсектицид „Цитрин макс”. За организиране и провеждане на третирането отговаря Георги Бешев. Телефонът за връзка е 0899 116861.

       Съобщението е в изпълнение на Наредба №13 от 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 

Свалете в PDF