Покана за церемония „Първа копка“ по проект „Развитие на интегриран градски транспорт –гр. Плевен“

893

       Официална церемония „Първа копка“ по проект „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, договор № BG16RFOP001-1.007-0003-C01 ще се състои на 23.02.2021 г., вторник, от 11.30 часа на кръстовището на ул. „Драган Цанков“ и ул. „Вардар“ /мостчето на река Тученица/.

       Главна цел на проекта е постигане на устойчив градски транспорт в град Плевен чрез намаляване на вредните емисии, шума и подобряване качеството на транспортните услуги, посредством въздействие върху подвижния състав, управлението на трафика и въвеждане на интелигентни транспортни системи.

       Проектът на Община Плевен се реализира по ОП „Региони в растеж“.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини