ПОКАНА ЗА ЦЕРЕМОНИЯ „ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ“ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ –ГР. ПЛЕВЕН“

875

ПОКАНА ЗА ЦЕРЕМОНИЯ „ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ“ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ –ГР. ПЛЕВЕН“

       Официална церемония „Откриване на обект“ по проект „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, договор № BG16RFOP001-1.007-0003-C01 и Заключителна пресконференция по проекта ще се състоят  на 20.07.2021 г., вторник, от 11.30 часа. И двете събития ще се проведат в Заседателната зала на Община Плевен, 3  етаж.

       Главна цел на проекта е постигане на устойчив градски транспорт в град Плевен чрез намаляване на вредните емисии, шума и подобряване качеството на транспортните услуги, посредством въздействие върху подвижния състав, управлението на трафика и въвеждане на интелигентни транспортни системи.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

  •  Повишена привлекателност на обществения транспорт чрез повишено качество на услугата;
  •  Подобрение на околната среда чрез намаляване на вредните емисии;
  •  Намаляване на шума в градските райони;
  •  Ефективно и адекватно управление на трафика;
  •  Подобрение на пътната безопасност;
  •  Намаляване броя на ПТП.

ФИНАНСИРАНЕ :

  • Обща стойност на проекта :15 987 519.62 лева
  • Европейско финансиране : 13 530 695.84 лева
  • Национално финансиране : 2 387 769.85 лева
  • Собствено съфинансиране : 69 053.93 лева

 

       Проектът на Община Плевен се реализира по ОП „Региони в растеж“.

Свалете в PDF