Подписаха договора за изграждане на Интегрирания воден цикъл на Плевен и Долна Митрополия

3446

Подписаха договора за изграждане на Интегрирания воден цикъл на Плевен и Долна Митрополия

   На официална церемония в Актовата зала на Община Плевен министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, кметът на Община Плевен Георг Спартански и кметът на Община Долна Митрополия - Поля Цоновска, подписаха договора за изграждане на Интегрирания воден цикъл на двете общини. На събитието присъства и премиерът Бойко Борисов.

   Общият размер на инвестицията по проекта, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, е 117 150 300 лв. От тях безвъзмездна финансова помощ - 87 911 636,37 лв., от страна на бенефициента - 29 238 664 лв.

   „С реконструкцията и модернизацията на Пречиствателната станция за отпадни води - Плевен, която вече ще обслужва и градовете Долна Митрополия и Тръстеник, ще се осигури по-добро пречистване на отпадъчните води. Те ще са с показатели, отговарящи на нормативната уредба. Ще се подобри водният цикъл на селата Ясен и Буковлък от община Плевен, както и ВиК мрежата на Долна Митрополия и Тръстеник. С разширяване на канализационната мрежа ще се намалят рисковете за околната среда от преливащи септични ями и заустване на отпадъчни води в р. Вит. Реализацията на проекта ще подобри условията на живот на близо 130 хил. души в двете общини”, уточни кметът Георг Спартански.

   Пречиствателната станция е построена през 80-те години на миналия век, въведена е в експлоатация  през 1990 г. В момента повечето съоръжения и сградният фонд са амортизирани. Съоръжението, в което ще се вложат 33,573 млн. лв. с ДДС, ще бъде напълно модернизирано, което ще доведе до качествено пречистване на отпадъчните води. Получените утайки ще се стабилизират анаеробно и ще се произвежда биогаз, който чрез когенерация ще захранва енергийните нужди на станцията.

   Важна част от проекта е и изграждането на водния цикъл на четири населени места - Ясен, Буковлък, Долна Митрополия и Тръстеник, които са разположени по поречието на р. Вит и в нейния водосбор. Населението ползва септични ями, което крие рискове от тяхното преливане и замърсяване на околната среда, а част от отпадъчните води се заустват директно в реката. Авариите във водопроводната мрежа са чести, след реализирането на дейностите ще се намалят и загубите в мрежата – от 49 на 37%.

   Министър Василева подчерта, че това е първи по рода си проект за Воден цикъл, в който общини си партнират за изпълнението му. С реализацията на проекта ще бъде изградена канализацията на четирите селища, а подмяната на старите водопроводни тръби ще се отрази на качеството на питейната вода. В този смисъл това е инвестиция в здравето и стандарта на живот на хората.

   Премиерът Бойко Борисов припомни, че в страната са изградени и вече функционират повече от 50 пречиствателни станции по ОП „Околна среда”. Той пожела успех на проекта и изрази надежда да се случи качествено и в срок.

   Физическото изпълнение на дейностите по проекта е 30 месеца, на целия проект – 36 месеца.

Свалете в PDF