Подготвя се обявяването на нова защитена зона „Река Вит“

610

       Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, сред които и за защитена зона BG0000181 „Река Вит“. Тя е разположена в землищата на гр. Гулянци, с. Долни Вит, с. Крета, с. Милковица, с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен, с. Биволаре, с. Божурица, гр. Долна Митрополия, с. Комарево, с. Подем, с. Рибен, община Долна Митрополия, с. Горни Дъбник, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, с. Бръшляница, с. Буковлък, с. Върбица, с. Опанец, гр. Плевен, с. Ясен, община Плевен, област Плевен.

       Текстът на проектозаповедта и придружаваща информация могат да се видят на: https://www.moew.government.bg/bg/priroda/obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-2-broya-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-po-reda-na-chl-12-ot-zbr/

       Проектозаповедите са на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен.

       В срок до 04.01.2021 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочения в проекта на заповед режим.  

 

Свалете в PDF