По проект „Букварче, бъди ми другарче” обучиха родители

1930

По проект „Букварче, бъди ми другарче” обучиха родители

На 20 и 21.01.2017 г. в с. Летница се проведе първо двудневно обучение на родители по проект „Букварче, бъди ми другарче“, финансиран  по договор BG05M2OP001–3.001 - 0085 по ОП НОИР.

     Обучението е част от изпълнението на Дейност 2 „Работа с родителите на деца от ромски произход, които възпрепятстват децата си, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина или група за предучилищна подготовка”. Лектор беше проф. Мария Баева.

 

Свалете в PDF