По-ниски цени при ползване на електронната билетна система в градския транспорт на Плевен гласуваха общинските съветници

2389

По-ниски цени при ползване на електронната билетна система в градския транспорт на Плевен гласуваха общинските съветници

       По-ниска цена за превоз ще се плаща при ползване на електронната система за таксуване в градския транспорт в Плевен, в сравнение с хартиените билети и абонаментни карти. Промяната в цените влиза в сила от 01 октомври 2023 г., решиха общинските съветници на сесията днес. Предложение за промяната постъпи в Община Плевен от инж. Ангел Несторов – управител на ,,Тролейбусен транспорт“ ЕООД. Съгласно Тарифата за превоз на пътници, цената на билета за еднократно пътуване е 1,50 лв. и има различни варианти на цена на абонаментна карта в зависимост от избрания пакет (брой линии) и категорията пътници (учащи, лица с увреждания, лица на възраст от 65-70 г., лица на възраст над 70 г.). Преди две години Община Плевен в партньорство с ,,Тролейбусен транспорт“ ЕООД въведе електронна система за таксуване в градския транспорт. Въвеждането се отчита като значимо събитие както за дружеството, така и за ползвателите на масовия градски обществен транспорт. При електронната билетна система проверката на редовността на пътниците работи бързо и надеждно благодарение на валидиращите устройства, както и въведените вече контрольорски устройства. Очакванията от експлоатацията на електронната система е рязко да се намалят опитите за нередовно пътуване, тъй като пластиките не могат да се клонират или копират.

       Предвид това, че процесът на покупка и валидиране на този вид превозен документ се извършва на хибриден принцип, ,,Тролейбусен транспорт“ ЕООД предлага да се въведат промени в тарифната политика, с което да бъде приета Билетна система в електронна среда. Има и нови видове превозни документи, каквато е например 24-часова карта, позволяваща неограничен брой пътувания за всички линии на цена от 4.00 лв. Възможност за потребителите дава и 15-дневна карта с включени 50 броя пътувания за всички линии на цена от 35 лв. Електронен билет за един пътник, закупен от онлайн магазин или автомат на самообслужване, е 1.40 лв.

 

V

Превозни документи на електронни носители /пластики/

Цена/ лева

1.

Краткосрочни превозни документи

 

1.1.

Еднократно пътуване с електронен билет за един пътник

1.40

1.2.

Дневна /24-часова карта/ позволяваща неограничен брой пътувания за всички линии

4.00

2.

Дългосрочни превозни документи

 

2.1.

Абонаментна карта за всички градски линии за 15 календарни дни - 50 броя пътувания

35.00

2.2.

Абонаментна карта за всички градски линии за един месец /30 дни/- 100 броя пътувания

70.00

2.3.

Абонаментни карти за учащи и студенти редовно обучение

 

(а)

За ½ за учащи за месеците юни и септември за всички градски линии в редовно учебно време-пластика 50 броя пътувания

7.00

(б)

За един месец за учащи за всички градски линии пластика 100 броя пътувания

14.00

(в)

За три месеца за учащи за всички градски линии пластика 300 броя пътувания

42.00

2.4.

Абонаментна карта за лица получаващи пенсия съгл. Глава VI от КСО, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години

 

(а)

За един месец за всички градски линии пластика 100 броя пътувания

32.00

(б)

За три месеца за всички градски линии пластика 300 броя пътувания

96.00

2.5.

Абонаментна карта за лица от 65г. до 70г.

 

(а)

За един месец за всички градски линии пластика 100 броя пътувания

12.00

(б)

За три месеца за всички градски линии пластика 300 броя пътувания

36.00

2.6.

Абонаментна карта за лица над 70г.

 

(а)

За един месец за всички градски линии пластика 100 броя пътувания

10.00

(б)

За три месеца за всички градски линии пластика 300 броя пътувания

30.00

2.7.

Абонаментна карта за лица с увреждания с 50% и над 50% с трайно намалена работоспособност и лица с придружител

 

(а)

За един месец за всички градски линии пластика 100 броя пътувания

32.00

(б)

За три месеца за всички градски линии на хартиен носител

100.00

(в)

За три месеца за всички градски линии пластика 300 броя пътувания

96.00

 

 

 

Свалете в PDF