Плевен е сред проучваните от Световната банка градове за предприемане на бизнес

2965

Плевен е сред проучваните от Световната банка градове за предприемане на бизнес

   Екип на Световната банка по проекта Предприемане на бизнес (Doing Business) в България беше отново на посещение в Плевен. Срещата имаше за цел представяне на предварителните резултати за България, както и очертаване на съвместните бъдещи дейности.

   Поднационалният проект „Предприемане на бизнес 2016” стартира по молба на Европейската комисия към Световната банка за осъществяване на по-подробно и обхватно проучване. То се прави на два етапа в шест държави, като в първия етап влизат България, Румъния и Унгария. В рамките на поднационалния проект в страната ни, освен в столицата, се извършва проучване и в Плевен, Пловдив, Русе, Бургас и Варна, за да се наберат по-реалистични данни.

   На глобално ниво се проследяват 11 индикатора за предприемане на бизнес, а на национално – 5. Това са стартиране на бизнес, получаване на разрешение за строеж, достъп до електричество, регистрация на собственост и изпълнение на договори. В набирането на информация се проучват практиките на общински администрации, съдии и съдебни служители, представители на търговския регистър, кадастър, енергиен регулаторен орган, както и юристи, архитекти, предприемачи и други експерти от частния сектор.

   Кметът на Община Плевен Георг Спартански подчерта важността на изследването на индикаторите за предприемане на бизнес. „Ако си тръгнал на някакъв път, трябва да знаеш къде отиваш, какви са проблемите по пътя и да направиш така, че ако не можеш да отстраниш всички, то поне голяма част от тях. В този смисъл докладът, който се подготвя, ще бъде от голямо практическо значение за нас и нашата работа, за да можем да подобрим работата на системите, които управляваме. Ние отчитаме, че имаме и собствени слабости в нашата работа, но има и проблеми, които не зависят от местното самоуправление, а са проблеми в националното законодателство и в държавната политика. Въпросът е да направим така, че да отстраним собствените си слабости, а по пътя на диалога с държавните органи да постигнем възможното подобрение в нещата, които не зависят пряко от волята на местната власт”, каза още г-н Спартански.

   Информацията, събрана по време на срещите, ще позволи на екипа на Световната банка да завърши събирането на данните по проекта на регионално ниво и да съпостави петте индикатора за предприемане на бизнес в Плевен с петте други български града и с останалия свят. Данните ще бъдат публикувани в окончателен доклад през месец май 2017 г.

Свалете в PDF