Откриване на ново училище в Плевен, предлага кметът Георг Спартански

3764

Откриване на ново училище в Плевен, предлага кметът Георг Спартански

         Откриването на ново училище в града ни, предложи кметът Георг Спартански на работна среща, посветена на оптимизацията на училищната мрежа, с участието на директори на училища, общински съветници, експерти от Общинската администрация, синдикалисти. То ще обединява учениците от ОУ „Васил Левски”, натрупало към момента  87 хил. лв. дългове поради намалелия им брой, и паралелките от 1 до 7 клас в Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици, които съгласно новия образователен закон трябва да са в отделно учебно заведение. По този начин задълженията на „Васил Левски” ще се покрият от националната програма за оптимизация на училищната мрежа и ще бъдат спазени нормативните изисквания за класовете от ПГПЧЕ.

         За да се открие новото училище, трябва да се проведе административна процедура за закриване на ОУ „Васил Левски”. Новото учебно заведение ще бъде с около 600 деца, което означава по-голям бюджет и възможност да се издържа безпроблемно. Предложението на Георг Спартански е то да носи името на Апостола.

         Към новия Закон за предучилищното и училищното образование трябва да бъдат приведени СУ „Ан. Димитрова” и ОУ „Цв. Спасов”. Към момента в тях се обучават ученици съответно от 5 до 12 клас и от 5 до 8 клас.  В този си вид те не могат да започнат следващата 2017/2018-а учебна година, поради което те обявяват прием на ученици за първи клас съгласно Закона.

         Предложенията за оптимизиране на училищната мрежа в Община Плевен ще бъдат внесени за обсъждане на заседанието на местния парламент през м. февруари.

Свалете в PDF