От „Паркстрой” събират и извозват изсъхналата шума от Кайлъка, прочистват и леглото на река Тученишка

1317

От „Паркстрой” събират и извозват изсъхналата шума от Кайлъка, прочистват и леглото на река Тученишка

Поддръжката на централната част от парк „Кайлъка”, която Община Плевен стопанисва от близо   година, продължава да се извършва ритмично и в срок съобразно сезона. Екипи на „Паркстрой” събират изсъхналата шума от дърветата и я извозват в Регионалната система за управление на  отпадъците, където ще бъде компостирана. Средно на ден камионите на фирмата извършват по три курса с натоварените листа.

Работници на общинското дружество изсичат старите и болни смърчове в защитената местност. Годният дървесен материал от тях ще бъде използван за направата на нови пейки, маси, перголи и за ремонт на съществуващите. По-тънките клони се складират и ще бъдат  откарани за третиране в компостиращата инсталация. През пролетта на мястото на отстранените дървета ще бъдат засадени подходящи нови видове, консултирани със специалисти.

След получаване на дълго чаканото разрешение от Басейнова дирекция стартира и прочистването на речното легло на р. Тученишка в района на парка, за което от десетки години не са полагани подобни грижи. С цел увеличаване на пропускната способност и по този начин намаляване на заплахата и риска от наводнения се премахват храстовидна и нискостеблена растителност, единични дървета, надвиснали клони, сухи клони, паднали напречно над реката дънери, както и  предмети, които са предпоставка за преграждане на водното течение. Отстранената растителност от речното легло също ще бъде предадена за компостиране.

Свалете в PDF