ОИЦ Плевен представи отворените процедури по оперативни програми

2720

ОИЦ Плевен представи отворените процедури по оперативни програми

   Екипът на Областния информационен център в Плевен обобщи днес на среща с медиите резултатите от работата си от февруари 2016 г. до края на септември. Центърът е посетен от 279 граждани, представители на фирми и др., предоставени са отговори на 322 запитвания, организирани и проведени са 22 информационни събития.

   Представени бяха акцентите от отворените в момента процедури по оперативните програми. Това са „Активно включване” и „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Първата процедура е насочена към разширяване възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и семействата им, предоставяне на възможности за връщане на пазара на труда и за професионална реализация на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания. Срокът за кандидатстване изтича на 31.10.2016 г. Целта на втората отворена процедура е да даде възможност за професионална и личностна реализация чрез интеграция в социалната икономика на уязвими групи. Проектите се приемат до 05.01.2017 г.

   До 23.01.2017 г. е кандидатстването по други две процедури, чакани с нетърпение от БАН, Селскостопанска академия, техни институти, както и от висшите училища – „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения” и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Финансирането по първата е 200 млн. лв., а по втората – 150 млн. лв. Целите са повишаване нивото и пазарната ориентация на научноизследователска дейност на водещите научни организации в България, подкрепа за развитието и подобряване капацитета за реализиране на върхови постижения, научни изследвания и иновации.

   С голям интерес се очаква и отварянето на 26.10.2016 г. на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” на Програмата за развитие на селските райони. Възможностите за инвестиции са много, подпомагат се проекти, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство. Срокът за кандидатстване по тази подмярка е 07.12.2016 г.

   На срещата бяха представени и индикативните годишни работни програми по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, Програмата за развитие на селските райони. За да се запознаят по-голям брой хора с възможностите, които им се предоставят, от следващата седмица екипът на Областния информационен център в Плевен започва отново информационни срещи в 11-те общини в областта.

Свалете в PDF