ОИЦ Плевен представи отворените процедури по оперативни програми

2447

ОИЦ Плевен представи отворените процедури по оперативни програми

   Екипът на Областния информационен център в Плевен обобщи днес на среща с медиите резултатите от работата си от февруари 2016 г. до края на септември. Центърът е посетен от 279 граждани, представители на фирми и др., предоставени са отговори на 322 запитвания, организирани и проведени са 22 информационни събития.

   Представени бяха акцентите от отворените в момента процедури по оперативните програми. Това са „Активно включване” и „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Първата процедура е насочена към разширяване възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и семействата им, предоставяне на възможности за връщане на пазара на труда и за професионална реализация на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания. Срокът за кандидатстване изтича на 31.10.2016 г. Целта на втората отворена процедура е да даде възможност за професионална и личностна реализация чрез интеграция в социалната икономика на уязвими групи. Проектите се приемат до 05.01.2017 г.

   До 23.01.2017 г. е кандидатстването по други две процедури, чакани с нетърпение от БАН, Селскостопанска академия, техни институти, както и от висшите училища – „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения” и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Финансирането по първата е 200 млн. лв., а по втората – 150 млн. лв. Целите са повишаване нивото и пазарната ориентация на научноизследователска дейност на водещите научни организации в България, подкрепа за развитието и подобряване капацитета за реализиране на върхови постижения, научни изследвания и иновации.

   С голям интерес се очаква и отварянето на 26.10.2016 г. на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” на Програмата за развитие на селските райони. Възможностите за инвестиции са много, подпомагат се проекти, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство. Срокът за кандидатстване по тази подмярка е 07.12.2016 г.

   На срещата бяха представени и индикативните годишни работни програми по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, Програмата за развитие на селските райони. За да се запознаят по-голям брой хора с възможностите, които им се предоставят, от следващата седмица екипът на Областния информационен център в Плевен започва отново информационни срещи в 11-те общини в областта.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Книгата си

Книгата си "Дипломатически етюди" ще…

четвъртък, 21 септември 2023
424

ПЛЕВЕН ЧЕСТВА ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА С ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ И КОНЦЕРТИ

ПЛЕВЕН ЧЕСТВА ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА…

сряда, 20 септември 2023
2050

Над 9 млн. лева за зелена среда очаква Община Плевен по линия на Концепцията за реализиране „Стратегия „Единно здраве” за Северозападен регион

Над 9 млн. лева за…

понеделник, 18 септември 2023
764

Георг Спартански кани партии на консултации за определяне състава на секционните комисии

Георг Спартански кани партии на…

понеделник, 18 септември 2023
601