ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕТНИЯ ТЕАТЪР

792

Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 25 юли (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. В предварителния дневен ред са включени 30 точки. Съветниците ще обсъдят предложенията на кмета Георг Спартански за отмяна на досегашната Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен,  и приемане на нова Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен, както  и за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 на Общинския за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на община Плевен. Кметът внася предложения и за  изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 година и утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на ХГ „Илия Бешков” – Плевен. Местният парламент ще вземе решение за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост – „Летен театър“, находящ се в парк „Кайлъка”.

 

Свалете в PDF