ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕТНИЯ ТЕАТЪР

512

Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 25 юли (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. В предварителния дневен ред са включени 30 точки. Съветниците ще обсъдят предложенията на кмета Георг Спартански за отмяна на досегашната Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен,  и приемане на нова Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен, както  и за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 на Общинския за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на община Плевен. Кметът внася предложения и за  изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 година и утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на ХГ „Илия Бешков” – Плевен. Местният парламент ще вземе решение за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост – „Летен театър“, находящ се в парк „Кайлъка”.

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Доброволци ще подновят безвъзмездно боята…

четвъртък, 17 октомври 2019
159

Плевен отново се включва в…

четвъртък, 17 октомври 2019
89

Приключи реставрацията на Панорамата със…

четвъртък, 17 октомври 2019
152

Избиратели с увредено зрение или…

сряда, 16 октомври 2019
81