Общинският съвет ще обсъди приемането на нова наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти

553

       Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 26 септември (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Съветниците ще заседават по дневен ред от 29 точки. Внесено е предложение за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Плевен. Ще се обсъжда приемане на нова Наредба № 15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Плевен. Ще се гласува предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен за нов четиригодишен мандат. Във връзка с промяната на статута на католическата църква в Плевен от енорийски храм в епархийско светилище, е внесено предложение за преместване на скулптурната композиция „Дева Мария от Фатима”. 

Свалете в PDF