Общинският съвет прие решение за закриване на ОУ „Никола Й. Вапцаров”

1822

       Решение за закриване на ОУ „Никола Й. Вапцаров” в Плевен прие днес Общински съвет – Плевен, с 20 гласа „за”. Посочените в предложението мотиви за решението са ежегодното намаляване на броя на учениците в училището, както и непрекъснатата нужда от дофинансиране.

       В ОУ „Никола Й. Вапцаров” през учебната 2019/2020 година са се обучавали 75 ученици, а всички паралелки са маломерни. За новата учебна 2020/2021-а за първи клас подадените заявления са 7, в училището се очертава да учат 45 деца, стана ясно по време на разискването на точката. Освен това, в периода от 2017 до 2020 г. Община Плевен е дофинансирала маломерни паралелки в учебното заведение с общо 17 343 лв., натрупани са и финансови задължения - просрочените задължения към „Местни данъци и такси” са за 8240,44 лв., към „Топлофикация” за сезон 2019/2020 - 14 555,40 лв., за осигуровки за 2019/2020 г. към НАП - 48 722,54 лв. За новата учебна година ОУ „Никола Й. Вапцаров” има и предписания от задължителен характер за ремонт на санитарните възли, материално-техническата база и двора.  

       С гласовете на 20 от съветниците беше решено кметът на Община Плевен Георг Спартански да изготви писмено предложение до Министъра на образованието и науката, който да издаде заповед за закриване на ОУ „Никола Й. Вапцаров”. Задължителната документация на учебното заведение ще се приеме и съхранява в СУ „Стоян Заимов”, гр. Плевен, а документите, обект на Националния архивен фонд, трябва да се предадат в съответното териториално звено на Държавна агенция „Архиви”. Учениците на ОУ „Никола Й. Вапцаров” ще бъдат насочени към СУ „Стоян Заимов”, СУ „Пейо Яворов” и ОУ „Д-р Петър Берон” в Плевен, а за освободената сграда с наличното в нея движимо имущество ще бъде осигурена охрана.

       Финансовите задължения на училището след закриването му ще бъдат поети от бюджета на Община Плевен.

Свалете в PDF