Общинските съветници приеха отчета на Бюджет`2020 на Община Плевен

290

Общинските съветници приеха отчета на Бюджет`2020 на Община Плевен

       С 39 гласа „за“ и без „въздържал се“ и  „против“ общинските съветници приеха днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. Предложението беше първа точка в предварителния дневен ред на днешната редовна сесия. 

       Сборният бюджет на Община Плевен за 2020 г. е в размер на 112 047 548 лв., в т.ч. за финансиране на делегирани от държавата дейности - 72 010 321 лв., за местни дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности - 40 037 227 лв. През отчетния период бюджетът е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и др. След направените промени общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2020 г. е 131 857 561 лв.

       На база постъпилите приходи в бюджета през миналата година са извършени разходи в размер на 109 861 398 лв. В разходната част са спазвани приоритетите: заплати, храна, осигурителни плащания, както и издръжката на заведенията от системите на образованието, здравеопазването и социалните дейности. Традиционно най-много са разходите за образование - 47,38 %. В общината функционират 72 учебни заведения, от които 32 детски градини, 37 училища, 2 центъра за Подкрепа на личностното развитие и едно общежитие.

       За функция „Здравеопазване“ годишният план в размер на 6 497 193 лв. е изпълнен 85,39 %, или 5 548 277 лв. В група „Култура“ отчетените разходи за 2020 г. са 5 487 651 лв., за спорт - 445 627 лв. Капиталовите разходи, извършени с бюджетни средства за периода, са съответно 9 217 740 лв. при годишен разчет от 16 756 469 лв. Освен с бюджетни средства, инвестиционни разходи са извършени и със средства от оперативни програми на Европейския съюз.

       В изпълнение на законовите изисквания беше проведено публично обсъждане, което не предизвика обществен интерес.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци в Плевен на 27 октомври

Мобилен пункт ще приема опасни…

сряда, 20 октомври 2021
208

„Зелен сертификат“ се въвежда от 21 октомври за дейности на закрито

„Зелен сертификат“ се въвежда от…

сряда, 20 октомври 2021
178

Мобилен екип ще събира излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Мобилен екип ще събира излязло…

петък, 15 октомври 2021
1013

Специални контейнери за сгур и пепел от печки ще се поставят в Плевен

Специални контейнери за сгур и…

петък, 15 октомври 2021
440