Община Плевен ще кандидатства за външно финансиране с проект за подпомагане на образователния процес в центровете за настаняване от семеен тип

515

       Община Плевен да кандидатства с Проект „Подпомагане на образователния процес в 7 центъра за настаняване от семеен тип в община Плевен” за привличане на финансови средства по Фонд „Социална закрила”, се съгласиха днес общинските съветници. Предложението за това беше внесено във връзка с извънредната епидемична обстановка и ангажимента на Министерството на труда и социалната политика да не се преустановява социалната подкрепа на най-уязвимите обществени групи и предприемането на мерки за оказване на подкрепа на учащи деца и младежи.

       Със заповед на Министъра на труда и социалната политика Деница Сачева бе утвърдена Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа, която ще се финансира от Фонд „Социална закрила” към МТСП. Целта на програмата е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност.

       Индикативната обща стойност на проекта е 30 000 лв. с ДДС, които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. Допустимо е закупуване на технически средства с лицензиран софтуер: компютърна конфигурация / преносим компютър, таблет, принтер/ мултифункционално устройство, закупуване на рутер и заплащане на такса за интернет до 31.12.2020 г.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Временно се ограничава движението по…

петък, 25 септември 2020
146

Пръскат с препарати в местности…

петък, 25 септември 2020
97

Общият устройствен план на град…

четвъртък, 24 септември 2020
262

Плевенчани от 3 до 70+…

сряда, 23 септември 2020
214