ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН”

1324

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН”

На 03.08.2022 г. Община Плевен чрез заключителна пресконференция и официална церемония „Откриване на обект“ ще приключи изпълнението на дейностите по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен”. Проектът е финансиран по Процедура № BG16M1OP002-2.010, Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 по Приоритетна ос: Отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.” Бенефициент е Община Плевен, а общата стойност на проекта е 12 195 816.84лв., от които: Европейски фонд за регионално развитие - 10 366 444.31 лв. и Национално съфинансиране - 1 829 372.53 лв. Проектът е със срок от 28.05.2020 г. до 12.08.2022 г.

   Рекултивираната площ е 185 дка, като след техническата рекултивация е оформено тяло с площ около 173.16 дка. След извършената техническата рекултивация ще се извърши биологична рекултивация на депото в срока на дълготрайност на проекта – 5 години от окончателното плащане по проекта.

   С извършването на дейностите по проекта се постигна намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда - почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и извън него; намаляване на рисковете за човешкото здраве; постигане съответствие с нормативните изисквания - Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА:

03.08.2022 от 11:00 часа на обекта в землището на с. Буковлък

03.08.2022 от 12:00 часа в Заседателната зала на третия етаж в сградата на Община Плевен

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

ТРОЛЕЙБУС № 33 ЩЕ СЕ ДВИЖИ ПО ПРОМЕНЕН МАРШРУТ НА 19 АВГУСТ

ТРОЛЕЙБУС № 33 ЩЕ СЕ…

четвъртък, 18 август 2022
624

Ограничава се движението по обходния път при Долни Дъбник в посока София- Плевен

Ограничава се движението по обходния…

четвъртък, 18 август 2022
470

Наземна обработка срещу комари ще се извърши от  12 до 15 август

Наземна обработка срещу комари ще…

четвъртък, 11 август 2022
876

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВЕЧЕ ИМА РЕКУЛТИВИРАНО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВЕЧЕ ИМА РЕКУЛТИВИРАНО…

четвъртък, 04 август 2022
1162