Община Плевен получи безвъзмездно 107 компютри от Националната агенция по приходите

700

Община Плевен получи безвъзмездно 107 компютри от Националната агенция по приходите

Със заповед на Изпълнителния директор на Националната агенция по приходите Борис Михайлов безвъзмездно се прехвърля правото на собственост върху движими вещи – частна държавна собственост, представляващи 107 компютри с отпаднала за НАП необходимост, на Община Плевен. Компютърната техника е част от активите на Териториалната дирекция на НАП – Велико Търново.

         Предоставената техника ще бъде разпределена, както следва: за Детски ясли – 25 бр.; Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – 20 бр.; Център за работа с деца – 10 бр.; Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи) – 10 бр.; Комплекс за социални услуги за деца и семейства – 6 бр.; Проект „Приеми ме 2015“ – 5 бр.; Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – 4 бр.; Превантивно–информационен център по зависимости към Общинския съвет по наркотични вещества - 4 бр.; Детска педагогическа стая – 3 бр.; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – 3 бр.; Общински домашен социален патронаж – 3 бр.; Дневен център за деца с увреждания – 2 бр.; Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица, преживели насилие – 2 бр.; Асистентска подкрепа – 2 бр.; Дом за стари хора - с. Бохот – 2 бр.; Средношколско общежитие „Данаил Попов“ – 2 бр.; Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – 2 бр.; Център за социална рехабилитация и интеграция – 1 бр.; Защитено жилище – 1 бр.

         Ръководството на Община Плевен изказва благодарност на Националната агенция по приходите за подкрепата в намиране на решение за техническото осигуряване на социални, културни и образователни дейности.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Над един милион хороводни стъпки със северняшки хора събират плевенчани

Над един милион хороводни стъпки…

понеделник, 26 септември 2022
115

Инициативата „Открий своя спорт“ организира Община Плевен в Европейската седмица на спорта

Инициативата „Открий своя спорт“ организира…

понеделник, 26 септември 2022
68

ИЗВЪРШВА СЕ  ТРЕТОТО ЗА ГОДИНАТА МИЕНЕ НА УЛИЦИТЕ В ПЛЕВЕН

ИЗВЪРШВА СЕ ТРЕТОТО ЗА ГОДИНАТА…

вторник, 20 септември 2022
763

 Отлага се обявеният на 21 септември  концерт  по повод Деня на Независимостта

Отлага се обявеният на 21…

понеделник, 19 септември 2022
1798