Община Плевен кани гражданите да участват в онлайн обсъждане за поемане на дългосрочен дълг

2656

Община Плевен кани гражданите да участват в онлайн обсъждане за поемане на дългосрочен дълг

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Плевен организира обществено обсъждане във връзка с поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от Фонд ФЛАГ.

Средствата от Фонд ФЛАГ ще бъдат използвани за оборотни средства за извършване на плащания, свързани с изпълнението на дейностите по проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост „Турну”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Проектът е партньорски между Община Плевен и румънската Община Турну Мъгуреле, окръг Телеорман, като водещ партньор е Община Плевен.

Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на историческото и културното наследство на Плевен и Турну Мъгуреле чрез идентифициране, развитие и промотиране на алтернативни трансгранични туристически продукти и услуги за мемориалния парк „Гривица“ и крепостта „Турну“.

  1. Стойност – 1 520 000 лева;
  2. Начин на финансиране – дългосрочен общински дълг;
  3. Начин на обезпечаване – залог върху собствени приходи на Община Плевен;

Във връзка с въведените противоепидемични мерки общественото обсъждане се организира чрез предоставяне на мнения и становища на официалната електронна поща на Община Плевен: mayor@pleven.bg в срок до г. 28.01.2022 г.

 

Свалете в PDF