Няма класирани предложения по Раздел ІІІ от Културния календар на Община Плевен

881

Два постъпили проекта обсъди на свое заседание на 15 юни 2022 г. Комисията за разглеждане и класиране на предложения съгласно Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Плевен. „Да пребъде и след нас” е озаглавен проектът на НЧ „Хр. Ботев” – с Коиловци, а фондация „Спирит Плевен” кандидатства с проекта „Дървото на предците – моят корен”. След направените коментари и попълнените оценъчни  карти от членовете на Комисията предложението на НЧ „Хр. Ботев” получава 5 точки, а  на „Спирит Плевен” – 92, които не ги класират за финансиране.

Свалете в PDF