Новата визия на пречиствателната станция в с. Божурица, община Долна Митрополия, вече се очертава

309

       Новата визия на пречиствателната станция в с. Божурица, община Долна Митрополия, постепенно започва да се очертава. Строително-монтажните дейности, стартирали през м. май 2019 г., се извършват от екип на ДЗЗД „Чиста вода”, а строителният надзор - от „Ати Консулт” ЕООД.

         Изпълнени са следните видове работа:

-Извършва се доставка на оборудване и машини;

-Сграда решетки – изпълнение 75 %;

-Биобасейни – изпълнение 46 %;

-ВРУ 1, 2 и 3 – изпълнение 38 %;

-Обслужваща АПМЗ – изпълнение 53 %;

-Административно-лабораторна сграда – изпълнение 6 % (доставено лабораторно оборудване);

-Реагентно стопанство – изпълнение 72 %;

-Площадкови комуникации – изпълнение 83 %;

       От които:

       Водопровод – изпълнен 89 %, изпитан включително с хлор-амин;

       Канализация – изпълнена 95.4 %;

       Технически тръбопровод – изпълнен 96 %;

Технологични тръбопроводи – DN 800 мм – изпълнен, DN 1400 мм – изпълнен, DN 2200 – изпълнен 35 %;

       Част Електро – изпълнена 29 %;

-Входна шахта – изпълнена 90 %;

-Входна помпена станция – изпълнение 66 %;

-ПС за първични утайки – изпълнение 78 %;

-Аериран пясъко-маслен задържател /АПМЗ/ – изпълнение 38 %;

-Дъждозадържател и ПРУ – изпълнение 12 %;

-Демонтаж на обшивка на метан танк – изпълнение 6 %;

-Сграда въздуходувки – изпълнение 73 %;

-Ограда – изпълнение 46 %;

-Изсушителни полета – изпълнение 73 %;

-ПС за битови и технически води – изпълнение 62 %;

-КПП – изпълнение 96 %;

-Разпределителни на ВРУ и ПРУ – изпълнение 96 %;

-Разрушаване на сгради и съоръжения – 77 %.

       На обекта ежедневно работят 60-70 работници и техническо ръководство, осигурени са необходимите за дейностите строителна механизация и оборудване.

       Представените проценти са отнесени спрямо стойностните показатели на строителните и монтажни работи.

       „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ за група населени места в общините Плевен и Долна Митрополия”  е най-мащабният обект в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се реализира в партньорство от двете общини с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” BG16M1OP002-1.006-000, се осъществява чрез АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. Неговата обща  стойност е 117 150 300, 52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Читалищата да ползват безплатно общинските…

четвъртък, 27 февруари 2020
166

Община Плевен ще кандидатства за…

четвъртък, 27 февруари 2020
417

Съветниците отложиха приемането на нова…

четвъртък, 27 февруари 2020
159

Предстои третиране на площите с…

четвъртък, 27 февруари 2020
99