Националната агенция по приходите започна Кампания`2023 по приемане на данъчни и осигурителни декларации и документи, включително за 2022 година

361

Националната агенция по приходите започна Кампания`2023 по приемане на данъчни и осигурителни декларации и документи, включително за 2022 година

       Гражданите, получили облагаеми доходи през 2022 г., ще имат възможността да намалят и през тази година данъчната си основа с предвидените в закона данъчни облекчения. Това съобщават от Офиса на Националната агенция по приходите в Плевен. Ако след ползването на облекченията се формират суми за възстановяване, те се изплащат в срок от 1 месец след подаването на декларацията. От приходната агенция очакват отново завишен интерес към данъчното облекчение за деца и деца с увреждания поради по-високите суми, които се приспадат от годишните данъчни основи  за 2022 г. 

       На единния телефонен номер за цялата страна 0700 18 700 гражданите и представителите на фирми могат да получават актуална данъчна и осигурителна информация. Телефонното обаждане е на цената на градски разговор от цялата страна. Телефонът работи в установеното за НАП работно време – от 9,00 до 17,30 ч. в делнични дни. Обажданията от мобилни телефони към телефон 0700 18 700 се заплащат по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

       Експертите на агенцията дават отговори на въпроси, свързани с декларирането и плащането на данъци и задължителни осигурителни вноски, сроковете за подаване на декларации и плащане на задължения. По телефона ще може да се получи още информация за начините на плащане, банковите сметки и нужните платежни документи, както и за попълването на данъчните и осигурителни декларации и формуляри.

       Клиентите на НАП могат да направят и справка за здравно-осигурителния си статус по телефона или да получат указания как да ползват електронните услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите. Общото времетраене на един разговор със служител на НАП е ограничено до 5 минути.

       Телефонът за подаване на жалби и сигнали за корупция в приходната администрация е 0700 18 700.

       Страницата на НАП в Интернет е на адрес: https://nra.bg/, от която клиентите могат да отпечатват формуляри и да получават информация на линк към портала за електронни услуги на НАП: https://portal.nra.bg/. Адресът на страницата на НАП във фейсбук е: ttps://www.facebook.com/NationalRevenueAgency.        

Запитвания могат да се изпращат на официалните електронни адреси на:

Информационния център на НАП – infocenter@nra.bg;

Офис на НАП Плевен - td_pleven@ro15.nra.bg.

       Телефонният номер за отговори на запитвания и консултации в офис на НАП Плевен е (064) 898 336. 

Свалете в PDF