Наредба вкарва ред в прокопаванията на терени общинска собственост

3095

Наредба вкарва ред в прокопаванията на терени общинска собственост

   Общинският съвет прие предложената от кмета Георг Спартански Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Плевен. В мотивите си той посочи липсата досега на подзаконова уредба, уреждаща условията и реда за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Плевен с оглед подобряване на условията за предоставяне на обществени услуги в областта на транспорта, водоснабдяването, отвеждането на отпадни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването и електронните съобщения.

   Наредбата урежда взаимоотношенията между Община Плевен, в качеството й на собственик на улици, тротоари, зелени площи и възложителите, за които е възникнала необходимост от извършване на прокопавания на терени общинска собственост. Тъй като отношенията между Общината и възложителите на такива прокопавания досега не бяха ясно формулирани, през последните години зачестиха случаите на извършени прокопавания, без след това да се възстановяват компрометираните участъци. За да се избегнат неудобствата на гражданите, а в нередки случаи и за предотвратяване на възможни пътно-транспортни произшествия, досега Община Плевен изразходваше немалък собствен финансов ресурс за извършване на дейностите по възстановяване на такива участъци. „Приемането на тази наредба ще доведе до дисциплиниране на фирми и граждани и ще освободи финансови средства на Община Плевен. Не търсим печалба, търсим защита на обществения интерес”, заяви кметът Георг Спартански. Приетата наредба урежда изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост – улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други. Издаваните разрешения за строеж ще са придружени от документи, удостоверяващи съгласуване на трасето на предстоящото прокопаване с експлоатационните дружества, осъществяващи дейност на територията на община Плевен, документ за внесена гаранция за качеството на възстановителните работи на нарушените улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади и др. и времеви график за поетапно изпълнение на прокопаването, който ще се съгласува и одобрява от Община Плевен.

   Съветниците гласуваха и размера на гаранциите за квадратен метър прокопана улична настилка: възстановяване асфалтобетонови улични настилки по улици с „леко” натоварено движение на МПС – 15 лв.; възстановяване на асфалтобетонни улични настилки по улици с „тежко” натоварено движение на МПС – 27 лв.; възстановяване на паважни улични настилки – 10,50 лв.; възстановяване на зелени площи – 6 лв.; възстановяване на тротоарни настилки – 15 лв. При невъзстановяване, Община Плевен ще ремонтира участъците със средствата от гаранцията.

Свалете в PDF