На последна за този мандат сесия се събират общинските съветници

490

       Редовната сесия на Общинския съвет, последна за този мандат, ще се проведе на 17 октомври (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Съветниците ще заседават по дневен ред от 17 точки. Заседанието ще започне с избор на съдебни заседатели за Районен съд – Плевен. Ще бъдат обсъдени предложения за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 година и за одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020 - 2022 година за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период. Ще бъде гласувано предложение за разрешение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Плевен.

Свалете в PDF