МЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ЩЕ ОБСЪДИ ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

912

МЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ЩЕ ОБСЪДИ ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

       Редовната сесия на Общински съвет ще се проведе на 29 юли (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 28 точки. Заседанието ще започне с обсъждане на предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 на Общински съвет – Плевен, за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Плевен. Съветниците ще гласуват съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с „Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 год., приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”. Ще бъде дискутирана и промяна на ръководния състав на ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Надлезът към жк „Сторгозия“ ще бъде отворен за движение след разрешение за въвеждането му в експлоатация

Надлезът към жк „Сторгозия“ ще…

понеделник, 20 септември 2021
6442

С празничен концерт и тържествен ритуал Плевен отбелязва Деня на Независимостта

С празничен концерт и тържествен…

понеделник, 20 септември 2021
450

Отбелязахме 103 години от славната Дойранска епопея

Отбелязахме 103 години от славната…

петък, 17 септември 2021
413

Срокът за електронното преброяване се удължава до 30 септември

Срокът за електронното преброяване се…

петък, 17 септември 2021
708