Мерки за предстоящата зимна ситуация разпореди МВР

2777

Мерки за предстоящата зимна ситуация разпореди МВР

         Предприемане на мерки за осигуряване готовност за реакция в условията на предстоящата усложнена зимна обстановка разпореди в свое писмо до областните администрации и Националното сдружение на общините в Р България министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова.

         Да се извърши преглед на областните и общинските планове за защита при бедствия в частта „Действия при обилни снеговалежи, снежни бури  и заледявания” и при усложняване на обстановката да бъдат активирани съответните щабове, гласи писмото. В него се изисква още: по линия на оперативните дежурни да се предупредят диспечерските пунктове на електроразпределителните, ВиК дружествата и пътноподдържащите фирми за очакваните ниски температури, обилните снеговалежи и опасността от заледявания, като се обърне внимание за осигуряване на допълнителни екипи за преодоляване на инциденти; да се извършва своевременен контрол за стриктно изпълнение на договорите за зимно поддържане; съвместно с РЗИ чрез личните лекари да се уточни местоположението на  пациентите на хемодиализа, бременните жени и тежко болните и се създаде готовност за обслужване или временно настаняване в болнични заведения при бедствени ситуации;  да се създаде организация за ранно предупреждение и оповестяване на изпълнителната власт, съставните части на Единната спасителна система и населението при възникнали бедствия на съответната територия; изрично да се предупредят гражданите за предстоящото усложняване на зимната обстановка и запасяването в тази връзка с необходимите храни, лекарства и материали за отопление.

Свалете в PDF