МЕМОРИАЛЕН ПАРК „ГРИВИЦА” ЩЕ БЪДЕ РЕНОВИРАН ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

456

На 05.09.2018 г. кметът на Община Плевен Георг Спартански подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост „Турну Мъгуреле”” , финансиран по Приоритетна ос 2 „Зелен регион”, Специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство” на Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г.”

Водещ партньор по проекта с румънската Община Турну Мъгуреле, окръг Телеорман, е Община Плевен.

Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на историческото и културното наследство на Плевен и Турну Мъгуреле чрез идентифициране, развитие и промотиране на алтернативни трансгранични туристически продукти и услуги за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну Мъгуреле“.

Ще бъдат възстановени и подобрени чрез устойчиви инвестиции в туристическа инфраструктура Мемориален парк „Гривица" и крепост „Турну Мъгуреле", идентифицирани и картирани обекти на културно-историческото военно наследство. Ще бъде създадена триезична туристическа платформа и приложение за смартфон. Ще бъдат разработени 4 интегрирани туристически продукта и обща маркетингова стратегия. Ще бъдат организирани трансграничен фестивал „Маршрут на паметта“, военен исторически панаир „Пътят на военната памет" и  създаден клуб за исторически възстановки. Ще бъде нает и обучен персонал на мемориален парк „Гривица”.

Периодът на изпълнение на проекта е 36 месеца, а общият му бюджет - 1 499 799,44 евро.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

С множество призове, отличия и…

вторник, 15 януари 2019
387

Плевен ще има своя географска…

вторник, 15 януари 2019
177

Започна работа Центърът за видеонаблюдение…

вторник, 15 януари 2019
164

Спиране на водоподаването в Ясен…

понеделник, 14 януари 2019
81