Конкурс за есе за мира организира плевенско сдружение

3393

Конкурс за есе за мира организира плевенско сдружение

Конкурс за написване на есе от ученици организира по своя проект „МИР” сдружение „Учебна работилница Европа” - Плевен. Темата на конкурса е „Моята представа за Европа в мир и свобода”.

Проектът „70 години от края на войната - 70 години от освобождението - да защитим човешкото достойнство свободни и в мир да изградим бъдещето на Европа - МИР” е финансиран по програма „Европа за гражданите” и е поредният успешен проект на сдружението, което е негов координатор. В него участват още четири неправителствени организации от Румъния, Германия и Словения.

В конкурса могат да участват ученици от училищата в област Плевен на възраст от 15 до 18 години. 

Есетата ще се оценяват от тричленна комисия под председателството на началника на отдел „Образование” в Община Плевен, Йонита Иванова.

Регламент на конкурса

Критерии за оценяване:

- задълбоченост при разглеждане на поставената тема

- оригиналност при представяне на личното мнение

- адекватност и логичност на представените аргументи

- оригиналност и изразителност на използвания стил на писане

- езикова и стилистична култура

Обемът на есето трябва да е до 3 600 знака - две стандартни машинописни страници, двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, 12 пункта. Обем, по-голям от посочения, не дава предимства.

Есетата трябва да бъдат представени само в електронен вид. Адрес за изпращане: eseta.frieden@abv.bg. За въпроси и уточнения: телефон 0898/51 51 93.

Есето трябва да бъде подписано с трите имена на автора, училището, клас и възраст. В темата на имейла да пише: „Конкурс за есе”, а като текст да бъдат написани отново имената на участника, телефон и имейл за връзка.

Краен срок за изпращане - 23 април 2017 г.

Ще бъдат връчени 3 материални награди:

- Първа награда, на стойност 170 лева - електронен четец;

- Втора награда, на стойност 100 лева - MP4 плеър с вграден диктофон + слушалки;

- Трета награда, на стойност 50 лева - външна батерия за смартфон.

По преценка на оценяващата комисия организаторът може да връчи и до 3 поощрения на стойност 20 лева (безжични оптични мишки).

Победителите ще бъдат обявени и наградени на заключителното събитие по проекта - Конференция за мир, чийто патрон е кметът на Община Плевен Георг Спартански. Конференцията ще се състои на 3 май 2017 г. от 14.00 до 16.00 часа в Художествена галерия „Илия Бешков”. Отличеното с първа награда есе ще бъде прочетено пред присъстващите и ще бъде акцент на форума.

Свалете в PDF