Маргарита Бахнева и инж. Владислав Иванов са новите заместник-кметове на Община Плевен, Соня Ганева е секретар на Общината

3879

Маргарита Бахнева и инж. Владислав Иванов са новите заместник-кметове на Община Плевен, Соня Ганева е секретар на Общината

       Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов представи днес част от екипа си – двама от своите заместници и новия секретар на Общината. Маргарита Бахнева е новият заместник-кмет с ресор „Финанси и икономика“, Инж. Владислав Иванов е новият заместник-кмет ресор „Териториално развитие“, Соня Ганева е новият секретар на Община Плевен.

       Г-жа Маргарита Бахнева

е познато лице и доказан професионалист в работа си. Магистър е по икономика от Стопанската академия „Димитър Ценов“, гр. Свищов. Периодът март 1998 год. – декември 2005 год. е началник сектор „Регистрация и обслужване на данъкоплатците“ в Националната агенция за приходите в гр. Плевен. От 2006 година до днес Маргарита Бахнева изпълняваше длъжността директор Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“. Отлично работи в екип, коректна и отговорна.

       Инж. Владислав Иванов

също е познато лице, доказал се в работата си през годините. Инж. Иванов е завършил Висшето строително училище в София, магистър е по строително инженерство. Настояща му длъжност до днес бе директор на Дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и екология“ в Община Плевен, като на тази длъжност е от 12 години. Като такъв познава добре проблемите и работата в Общината.

       Участвал е в разработването на концепции и общински инвестиционни програми в областта на строителството, техническата инфраструктура и екологията. Има опит в ръководене на всички обекти от инвестиционната програма на Община Плевен - строителство на нови сгради и съоръжения, текущи и основни ремонти на училища, детски градини, общински сгради. Опитът му включва и работа по основни и текущи ремонти на уличната мрежа и общинската пътна мрежа, както и всички общински дейности по екологията - почистване, сметосъбиране, дейности по озеленяването.

       „Считам, че с поемането на този важен ресор от инж. Иванов Община Плевен ще може да продължи работата си без излишни сътресения“, заяви кметът д-р Христов.

       Соня Ганева

е един от опитните кадри в местното самоуправление. Завършила е средното си образование в СОУ „Анастасия Димитрова”, гр. Плевен. Висше образование – възпитаник е на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност българска филология. От 2009 г. е част от екипа на Община Плевен - специалист, впоследствие експерт. От м. април 2021 г. до днес е началник отдел „Местно самоуправление”. Млад, отговорен човек, на който - убеден съм - може да се разчита в работата.

Свалете в PDF