Класните стаи в училището в Бохот са с ново обзавеждане

2678

Класните стаи в училището в Бохот са с ново обзавеждане

По проект „Букварче, бъди ми другарче“, финансиран по договор BG05M2OP001–3.001 - 0085 по ОП НОИР, вече е факт новото обзавеждане на класните стаи в ОУ „Антон Страшимиров“ с. Бохот.  Няма нищо по-хубаво от това да видиш добри резултати от работата си, заявяват изпълняващите проекта.

Всички те са категорични, че обстановката в класните стаи има значение за това децата да са мотивирани и да посещават училище с желание.

 

Свалете в PDF