Изтича срокът за втора вноска на данък сгради и такса смет

2795

Изтича срокът за втора вноска на данък сгради и такса смет

   Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен напомня, че на 31 октомври 2016 г. изтича срокът за заплащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2016 година.

   Дължимите суми могат да бъдат заплатени на каса в Дирекцията или по банков път по сметка на Община Плевен. Информация за сметките и кодовете за плащане може да се намери на адрес www.pleven.bg, секция „Местни данъци и такси”. Работното време на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” за плащания в брой или чрез ПОС терминал е от 8,30 до 16,30 часа, без прекъсване. Ако има желаещи да заплатят в края на работното време, те ще бъдат обслужени. Плащанията се извършват на гишета от 1 до 6.

   Ако задължението не се заплати в пълен размер, считано от 01 ноември ще се начислява лихва за просрочие върху дължимото за 2016 г. в размер на основния лихвен процент плюс 10 пункта наказателна лихва.

 

Свалете в PDF