ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2022 ГОДИНА ЩЕ ОБСЪДИ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

1291

ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2022 ГОДИНА ЩЕ ОБСЪДИ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

   Общинският съвет ще обсъди 36 предложения на редовната си сесия, която ще се проведе на 24 ноември (четвъртък) от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. В предварителния дневен ред са включени и две питания на общински съветници.

     Заседанието ще започне с предложение за допълнение на Наредба №1/2009 г. на Общинския съвет – Плевен, за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Плевен. Ще бъде гласувано изменение на Решение № 626 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет, изменено с Решение № 951 от 30.06.2022 г., за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД. Внесено е предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2022 година. Общинският съвет ще гласува даване на съгласие за осигуряване на средства за актуализация на стойността на Договор № ОП-99 от  27.10.2020 г. с предмет: „Проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за изграждане на местата на зарядни станции в двете депа, собственост на оператора, и осигуряване на електрозахранването на зарядните станции” в рамките на проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”; Одобряване на проект на Анекс към Договор за обществен превоз на пътници на територията на община Плевен и на Анекс към Споразумение за общинско сътрудничество, сключени между Община Плевен и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

 

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Плевен грейна в коледна украса

Плевен грейна в коледна украса

сряда, 06 декември 2023
220

Община Плевен реализира успешно бюджетна линия/проект „Подкрепа на Община Плевен за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

Община Плевен реализира успешно бюджетна…

сряда, 06 декември 2023
172

Изложба представя важни моменти от живота на легендарния военачалник ген. М. Д. Скобелев

Изложба представя важни моменти от…

сряда, 06 декември 2023
154

Над 4 000 жители на община Плевен ще празнуват имен ден на Никулден

Над 4 000 жители на…

вторник, 05 декември 2023
206