Историкът проф. Вера Бонева представи книгата си „Васил Левски - да възкръсне България с пълна свобода“ в Плевен

376

Историкът проф. Вера Бонева представи книгата си „Васил Левски - да възкръсне България с пълна свобода“ в Плевен

       Историкът проф. Вера Бонева представи в Плевен книгата си „Васил Левски - да възкръсне България с пълна свобода“. Срещата в Регионалния исторически музей откри директорът на институцията д-р Володя Попов, за книгата говориха Димитър Петров - историк и заместник-директор на музея, и авторът й проф. Бонева. Представянето премина при огромен интерес в присъствието на много ученици.

       От името на Община Плевен и Общински съвет - Плевен, приветствия към проф. Бонева поднесоха Анелия Дечева – началник-отдел „Култура и туризъм”, и Димо Дешев - председател на ПК по „Култура, читалища, вероизповедания и международна дейност” в местния парламент. Димо Дешев сподели, че Левски винаги го е вълнувал и в качеството си на режисьор е проучвал дълго делото и личността на Апостола. Той разказа любопитни факти за националния ни герой и призова младежите да четат повече за него.

       „Благодаря на всички, които сте тук. Няма да разказвам биографията на Левски, защото това не е целта нито на книгата, нито на срещата. По-скоро бих искала да обърна внимание върху отделни моменти от неговия живот и да отговоря на вашите въпроси“, обърна се към аудиторията проф. Бонева. Като съществена черта и исторически принос на Левски тя посочи неговото държавническо отношение към всичко, което е правил. „Той е политик, работи като политик и в голяма степен като държавник. Левски подхожда изключително сериозно към подготовката на националната ни революция - събира съмишленици, разговоря с тях и чак след като се уверява, че има хора, вярващи в идеята, учредява революционна организация“, посочи проф. Бонева. Тя се спря и на въпроса за годината на раждане на Васил Левски, на теориите относно неговата присъда, на оценките за Левски като политик, както и на  отношенията му с Данаил Попов, Димитър Общи, Анастас Попхинов. Изтъкна още, че Васил Левски е не само историческа фигура, но и част от културната памет на обществото ни. Паметник на Левски има в почти всеки град на България, над 120 училища в страната носят името на Апостола на Свободата, както и десетки читалища. Това са символни присъствия в обществото ни, които не са без значение, посочи проф. Вера Бонева. И допълни: „Неслучайно личността на Левски е останала абсолютно неопетнена във времето!“.

       Книгата „Васил Левски - да възкръсне България с пълна свобода“ съдържа научни изследвания, посветени на малко проучени или много интерпретирани теми от живота и обществената дейност на Апостола. Заглавието на книгата авторката е извела от писмо на Васил Левски до съратника му Данаил Попов от 5 февруари 1871 година, с което описва идейните възгледи на Апостола относно очакваните резултати от подготвяната национална революция.  Изданието представя мотивирани авторски тези по въпроси, свързани с историческата фигура на забележителния възрожденец. Книгата е плод на 20-годишната научна работа на автора по темата.

       Проф. Вера Бонева е историк, университетски преподавател, публицист, експерт по Възраждането, музеология и управление на висшето образование. Автор е на 19 книги и над 200 научни статии в областта на научните си интереси. Ангажирана е в инициативи по опазване на културното наследство на България и Европа с академични събития, насочени към обогатяване на знанието за националното ни развитие през ХIХ и ХХ век.

Свалете в PDF