Информационен ден за проектите по „Интегрирано градско развитие“ проведе Община Плевен

409

Информационен ден за проектите по „Интегрирано градско развитие“ проведе Община Плевен

Община Плевен, в качеството си на териториален орган и потенциален кандидат по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, проведе информационен ден за възможностите за подаване на проектни идеи от всички заинтересовани страни и представи своите проектни предложения. Събитието се състоя в зала „Плевен“ в сградата на Областна администрация.

Срещата започна с разяснения от Камелия Горненска - началник-отдел „Наблюдение и контрол на програми и проекти“, относно възможностите за участие на различните групи заинтересовани страни в процедурата за подбор и в партньорски проектни идеи, съвместно с Общината, допустимите дейности и сроковете по програмата. Посочено бе, че пълният пакет документи за кандидатстване, както и детайлна информация за допустимите дейности са публикувани на началната страница на Община Плевен https://pleven.bg/, както и на интернет адрес: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24. Пряк път към ПИРО на община Плевен: https://pleven.bg/bg/plan-za-integrirano-razvitie/proekt-piro. Подаването на проектни идеи се извършва на електронен адрес: proekti@pleven.bg, като крайният срок за подаването е 09.05.2024 г.

Конкретните проектни идеи на Община Плевен и разяснения по тях представи Мирослав Илиев - началник-отдел „Разработване на проекти“ в местната управа:

Първата проектна идея е за "Интегриран градски транспорт на Плевен" по програма "Развитие на регионите" (2021 - 2027 г.), тя е в партньорство с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Плевен. Предложението включва доставка на електрически автобуси и зарядни станции за тях за обслужване на малките населени места в общината, реконструкция на част от контактната мрежа, нови и ремонт на стари светофарни уредби, надграждане на съществуващата  система за видеонаблюдение. Обща индикативна стойност на проектната идея е 29 590 807,82 лв. с ДДС.

Втората проектна идея касае образователната инфраструктура в града. Предложението включва изграждане на нова сграда на ОУ „Валери Петров“ с капацитет 520 – 530 ученика, едносменен режим на обучение и 22 класни стаи. Втората част от предложението е за обновяване и модернизация на пет детски градини в Плевен – ДГ „Зорница“, ДГ „Кокиче“, ДГ „Незабравка“, ДГ „Еделвайс“ и ДГ „Щастливо детство“. Общата индикативна стойност за шестте обекта е 19 858 354 лв. с ДДС.

Третата проектна идея на Община Плевен по Приоритет 1 е свързана със социалната инфраструктура. Става дума за изграждане на нова сграда на Дома за стари хора в с. Бохот. Съществуващата основна сграда е двуетажна със сутерен, построена е през далечната 1947 г. върху площ от 308 м2. Проектната идея за нова база предвижда 25 единични стаи, 7 двойни и 8 стаи тип бокс с обща квадратура от 1026 м2 или отделената площ за един потребител става 19.3 м2. По този начин новият Дом за стари хора ще отговори на всички изисквания на Наредбата за качеството на социалните услуги. Обща индикативна стойност на проектната идея е 10 711 818,73 лв. с ДДС

Друга проекта идея, представена от Община Плевен, касае реновиране на Регионалния исторически музей и Скобелев парк-музей. За РИМ - Плевен се предвижда облагородяване и модернизация на дворното пространство, изграждане на Амфитеатър с над 387 седящи места и помощни помещения, Зала за експозиции и три елемента с екпозиционно-образователен характер. За парка Скобелев заложените дейности включват облагородяване, модернизация и физическото съхранение на съществуващите паркова среда. Общата индикативна стойност за двата обекта е за 13 535 691,88 лв. с ДДС.

След представянето на проектните идеи от страна на Община Плевен, информационната среща продължи с въпроси и изказвания от присъстващите в залата. На финала на дискусията бе посочено, че след финалния срок за подаването на проектните идеи - 9 май 2024 г., ще стартира и процеса за подбор и оценка на всички получени проектни предложения.

Свалете в PDF