Името на Валери Петров ще носи новооткрито плевенско училище

2688

Името на Валери Петров ще носи новооткрито плевенско училище

         Откриването на ново училище в град Плевен одобриха общинските съветници на редовната мартенска сесия. Процедурата произтича от новия Закон за предучилищно и училищно образование, съгласно който според степента на образование в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици трябва да се обучават ученици само от VIII до ХII клас, а тези от I до VII клас в гимназията трябва да учат в отделно училище. В тази връзка местният парламент отдели основна степен - I - VII клас, от Профилираната тимназия с преподаване на чужди езици - Плевен, и даде съгласие кметът на Община Плевен да изготви писмено предложение до Министъра на образованието и науката за откриване на ново основно училище с официален административен адрес ул. „Ал. Стамболийски” № 22.

         Съветниците приеха предложението на педагогическия колектив на училището, подкрепено и от родителите, новото училище да носи името на българския поет, писател и драматург Валери Петров.

         Финансовото осигуряване на новосъздаденото учебно заведение ще бъде на база брой ученици, отделени от ПГПЧЕ, по единни разходни стандарти и предоставени добавки за съответния брой учащи. Освен с учебната база на ул. „Ал. Стамболийски” 22 то ще разполага и с предоставения от Общинския съвет за безвъзмездно управление трети етаж на ОУ „Й. Йовков” - Плевен.

Свалете в PDF