ГРАФИК ЗА МИЕНЕ НА УЛИЦИ В ПЛЕВЕН НА 21 ЮНИ

269

ГРАФИК ЗА МИЕНЕ НА УЛИЦИ В ПЛЕВЕН НА 21 ЮНИ

От ДЗЗД АСА КЛИЙНИНГ - изпълнители съгласно договор за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност „Поддържане на чистотата – метене, миене на улици, тротоари, площадни пространства, спирки на обществения транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци в гр. Плевен“, уведомяват за графика за миене на улици в Плевен на 21 юни 2024 г., както следва:

 • ул. „Радецки“;
 • ул. „Руй“;
 • ул. „Беласица“;
 • ул. „Шар планина“;
 • ул. „Мусала“;
 • ул. „Ниш“;
 • ул. „Средна гора“;
 • ул. „Илия Бешков“;
 • ул. „Пелистер“;
 • ул. „Цар Борис III“ /от хотел „Ростов“ до Дома на книгата/;
 • ул. „Коста Хаджипакев“;
 • ул. „Ив. Вазов“ /от кръстовището при у-ще „Цв. Спасов“ до ул. „Цар Борис III“/;
 • ул. „Димитър Константинов“ / от кръстовището при у-ще „Цв. Спасов“ до Дома на книгата/.

 

Община Плевен призовава гражданите да освободят улиците от паркираните си автомобили, за да бъде постигнато ефикасно почистване и измиване.

 

Свалете в PDF