Готовност за зимата заявиха всички фирми, ангажирани със зимното почистване в община Плевен

745

Готовност за зимата заявиха всички фирми, ангажирани със зимното почистване в община Плевен

       Готовност за справяне с почистването в зимни условия декларираха днес и четирите дружества, ангажирани със зимната поддръжка в община Плевен. В срещата, свикана от кмета на Общината д-р Валентин Христов, участваха представители на общинското дружество „Инжстрой” ЕООД, „Чистота” ООД, „Уейст Солюшънс България ЕООД - филиал Плевен и „Чистота-Еко” ДЗЗД, както и ресорните служители от общинската администрация.

       „Идеята на тази среща, непосредствено преди зимния сезон, е по-скоро превантивна. Независимо от прогнозата за времето ние, като Община, трябва да имаме готовност. Исках лично да се запозная и с всеки един от представителите на почистващите фирми, и ако има някакви проблеми - те да бъдат изговорени и изчистени навреме“, заяви д-р Христов.

       „Изискали сме информация от всички кметства в община Плевен за тяхната готовност за зимата. Такава вече ни е представена. На малките кметства, които са без бюджет и се нуждаят от допълнителни количества пясък, сол и луга за почистването, такива съответно ще им бъдат доставени“, докладва главният инженер на Общината инж. Владислав Иванов.

       От името на „Инжстрой” управителят инж. Йордан Богословов информира, че наличната техника и ресурси са проверени и готови за сезона. Фирмата отговаря за поддръжката на цялата четвъртокласна пътна мрежа в общината, както и за цялата централната градска част и квартали в Плевен.

       От името на „Чистота” ООД управителят на дружеството Симеон Димитров съобщи, че машините им са в изправност, има и достатъчно количество пясък и сол.

       Управителят на „Уейст Солюшънс България ЕООД - филиал Плевен, Иво Георгиев и Богомил Вълков от „Чистота-Еко” ДЗЗД също докладваха, че фирмите имат необходимия брой подготвен персонал, техниката е в изправност и наличност, осигурени са и нужните количества инертни материали.

       В края на срещата кметът д-р Валентин Христов апелира към представителите на фирмите, ангажирани със зимната поддръжка в общината, да не допускат създаване на критична ситуация и при наличието на проблеми – да алармират веднага ресорните звена в местната управа.

Свалете в PDF