Георг Спартански: Плевен става център от национално значение за развитието на Северна България

770

       Кметът на Община Плевен Георг Спартански участва в провелото се на 06 февруари 2020 г. заседание на Съвета по регионална политика към МРРБ, на което бе разгледана актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 г. Актуализираната концепция ще даде визия за развитието през следващите години, ще определи основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите територии за подкрепа и ще послужи като основа за планирането и програмирането на периода след 2020 година.

       Водещ приоритет става намаляване на неравенствата между регионите в страната. Анализът на изпълнението на стратегическия документ в последните 7 години отчита, че желаният модел на умерен полицентризъм все още не е постигнат напълно, с предложените изменения се очаква в предстоящия период да се постигнат по-добри резултати, както и да се преобърне тенденцията от моноцентризъм в процес на постепенен преход към полицентрично развитие, това обясни кметът Спартански пред журналисти. В актуализирания документ като нов компонент се въвеждат територии от страната или неформални райони със специфични характеристики, проблеми и потенциали, както по географски признак, така и по социално-икономически и екологични признаци. Като район от йерархично ниво 1 е дефинирана столицата София, следват я големи градове от йерархично ниво 2, центрове с национално значение за територията на районите. За такива в Северна България са определени Варна, Русе и Плевен, а в Южна България – Бургас, Пловдив и Стара Загора. Следват ги средни градове от ниво 3, малки градове от ниво 4 и малки градове и села от ниво 5. В документа е записано, че градовете от второ ниво, сред които Плевен, освен в ролята си на регионални центрове, са сред най-атрактивните дестинации за инвестиции - според класацията на fDi Magazine „Европейски градове и региони на бъдещето 2018/2019”.

       Моделът „умерен полицентризъм” е избраният модел на урбанистично развитие за остатъчния срок на действие на концепцията до 2025 г. На национално равнище, развитието на столицата като метрополен град е съчетано с успешно развитие на ограничен брой центрове от второ йерархично ниво с национално значение. Това са Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Според този модел в Северна България ще доминират двата големи града от второ ниво – Плевен и Русе. Като техен равностоен партньор ще се развива Велико Търново, който показва възможности и тенденции да премине от 3-то към 2-ро йерархично ниво. В документа са представени накратко обликът и основните потребности на градовете. За Плевен е отчетено: „запазва статута си заради важната роля в тази част на България. Очаква силно подобрена свързаност с изграждане на АМ „Хемус”. Той е силен медицински и университетски център с изявени надобластни функции, но все още изпитва последствията от преструктурирането на икономиката и силното редуциране на военните функции (ШЗО). Запазва своята висока значимост по всички показатели. Между важните за града, но нереализирани проекти и проектни идеи, са: 1) Подобряване на регионалната свързаност с европейската транспортна мрежа – 27 km обходна връзка между първокласен път Е83 „София – Русе” и второкласен път 35 „Плевен – Ловеч”; 2) Изграждане на връзка към строящата се АМ „Хемус”; 3) Изграждане на Интеруниверситетски кампус с технологичен парк; 4) Изграждане на Агробизнес борса с изложбена част”. „С този документ се оборват всички твърдения, че Плевен загива. Не само, че това не се случва, дори напротив – на Плевен се отрежда място като един от трите стълба в Северна България, върху които ще се гради бъдещата свързаност между регионите в страната ни”, подчерта г-н Спартански.

       Концепцията не планира ресурси и не установява норми. Тя определя насоките на националната политика за пространствено развитие и служи за платформа за координиране на секторните политики с териториални измерения.

   Повече подробности за проекта за актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (НКПР) може да прочетете на: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4894

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Читалищата да ползват безплатно общинските…

четвъртък, 27 февруари 2020
163

Община Плевен ще кандидатства за…

четвъртък, 27 февруари 2020
411

Съветниците отложиха приемането на нова…

четвъртък, 27 февруари 2020
157

Предстои третиране на площите с…

четвъртък, 27 февруари 2020
98