Галерия Дарение „Колекция Светлин Русев” става филиал на ХГ „Илия Бешков”

369

       Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев” да стане филиал на ХГ „Илия Бешков” решиха на днешната сесия общинските съветници. Предложението внесе кметът на Община Плевен Георг Спартански. При проверка в публичния регистър на Министерството на културата е установено, че  ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев” няма регистрация и уникален идентификатор и в този смисъл не притежава статут на галерия. Вписване в регистъра на музеите е наложително предвид изключително високата художествена и историческа стойност на движимите културни ценности, които са представени в постоянната експозиция и тези, които се съхраняват във фонда. Съгласно разпоредбите на чл.28, ал.2 от ЗКН ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев” може да стане филиал на ХГ „Илия Бешков” и така отпада необходимостта от самостоятелна регистрация в Министерство на културата. Устройството и дейността на филиала се определят с Правилника на галерията/музея, към която се създава. С тази процедура филиалът получава регистрационния номер на ХГ „Илия Бешков” и придобива статут на художествен музей. Като филиал галерия „Дарение Светлин Русев” ще влезе в музейната, административна и финансова структура на ХГ „Илия Бешков”. Община Плевен е собственик на движимите културни ценности съгласно договора за дарение с акад. Светлин Русев, съгласно друг договор разполага и със сграден фонд, предоставен от държавата безсрочно. Бюджетът за издръжка на галерията е съгласно Решение на Общински съвет – Плевен, от 31.01.2019 г.

       Решение на Общинския съвет е необходимо, за да стартира процедурата по изготвяне на нов Правилник за устройството и дейността на ХГ „Илия Бешков” и съгласуване с Министерството на културата. 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Временно се преустановява работата на…

понеделник, 16 септември 2019
19

На добър час през новата…

понеделник, 16 септември 2019
78

Политическите сили се споразумяха за…

петък, 13 септември 2019
298

Конкурс за най-атрактивна фотография обявява…

четвъртък, 12 септември 2019
344