Единодушно гласуваха „за” държавен имот да стане приют за бездомни кучета

2768

Единодушно гласуваха „за” държавен имот да стане приют за бездомни кучета

   Единодушно с 33 гласа „за”, без „въздържал се” и „против”, беше прието на сесията днес предложението на кмета Георг Спартански относно безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот – публична държавна собственост, в собственост на Община Плевен. Сградата е на ул. „Д-р Г. М. Димитров” №106 в Плевен, представлява „Ветеринарномедицинска лечебница”. Предоставена е на Областната дирекция по безопасност на храните, но е с отпаднала необходимост. Съществуващите постройки и местоположението на имота го правят много подходящ за организирането на постоянен приют за отглеждане на безстопанствени животни.

   Поради големия брой безстопанствени кучета по улиците на Плевен и зачестилите жалби от граждани за ухапвания, градът ни се нуждае от приют за бездомни животни и проблемът е много остър, посочи в мотивите си кметът. Немалък проблем е и поддържането на хигиената. Съществуващите сгради и местоположението на въпросния имот, го прави много подходящ за организиране на постоянен приют за отглеждане на безстопанствени животни. Със средства от дарения и от местния бюджет, там могат да се преустроят от 800 до 1000 бокса за кучета. Според справка на специалисти, храноденът на едно куче в приюта е 0.26 лв.

   „Ако половината от тези между 800 и 1000 животни въдворим на местоживеене в приюта и влезем във връзка с неправителствени организации, които настаняват или осиновяват в трети страни в Европа кучетата, ще си решим този тежък проблем с бездомните животни”, каза още г-н Спартански.

Свалете в PDF