До 30 ноември се подават предложения за Спортния календар на Община Плевен за 2022 г.

810

До 30 ноември се подават предложения за Спортния календар на Община Плевен за 2022 г.

До края на м. ноември Община Плевен приема предложения за спортни събития, които да бъдат включени в Спортния календар за 2022 г. и съфинансирани от Община Плевен. Възможностите за финансово подпомагане на спортни прояви са регламентирани в Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Плевен.

Право на финансово подпомагане имат спортни организации по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта, като сред изискванията е те да са регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност. Заявления и необходимите документи, включително и финансови разчети за предлаганата спортна проява, се подават в Центъра за обслужване на граждани на Община Плевен. През календарната година спортен клуб, спортна федерация или национална спортна организация може да получи съфинансиране за едно спортно мероприятие, което се провежда на територията на общината. Община Плевен също предлага за Спортния календар прояви, които организира самостоятелно.

Правилникът предвижда максимална сума за подпомагане при oрганизиране и провеждане на световни, европейски и балкански първенства в Плевен до 10 000 лева. Международни състезания се съфинансират със средства до 5 000 лева, а национални, регионални, зонални и градски спортни инициативи, включително и за популяризиране на масовия спорт, могат да получат съфинансиранедо 2000 лева.

Предложенията се разглеждат от 7-членна комисия, в чийто състав са  трима общински съветници от ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм”, двама служители от отдел „Спорт“, юрист и финансист от Общинската администрация. В срок до 20 декември комисията обсъжда постъпилите предложения и предлага за утвърждаване на Кмета на Община Плевен проект за Спортен календар. Проектът за Спортен календар се внася за окончателно одобрение в Общински съвет – Плевен, при разглеждане на общинския бюджет.

         Пълният текст на Правилника и необходимите формуляри за кандидатстване са публикувани на Интернет страницата на Община Плевен – в меню: Дейности/ Спорт/ Нормативни документи.

         През 2021г. в Спортния календар на Община Плевен бяха планирани 22 спортни събития. 12 от тях са одобрени предложения на спортни организации, 10 – по инициатива на Община Плевен. С отделно финансиране при гласуването на бюджета бе подпомогнато провеждането на Маратона на приятелството. Поради сложната епидемична обстановка част от проявите в Спортен календар’2021 бяха отменени.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Знакови исторически обекти в Плевен ще работят с вход свободен на 10 декември

Знакови исторически обекти в Плевен…

сряда, 08 декември 2021
215

Синя зона няма да работи на 10 декември

Синя зона няма да работи…

сряда, 08 декември 2021
161

Честваме 144 години от Плевенската епопея с тържествен ритуал

Честваме 144 години от Плевенската…

вторник, 07 декември 2021
628

Община Плевен обявявя процедура за прием на заявления от кандидат–потребители  по проект „Патронажна грижа + в община Плевен”

Община Плевен обявявя процедура за…

понеделник, 06 декември 2021
1209