Дейността си за близо три години представиха от Областния информационен център

567

Дейността си за близо три години представиха от  Областния информационен център

    На междинна пресконференция днес беше представена дейността на експертите от Областния информационен център – Плевен, от началото на 2019-а година до м. септември 2021 г. За периода са проведени 55 информационни събития във всички общини на област Плевен, 2 национални инициативи и 5 неформални срещи с представители на медии. Доставени 3 шатри, промоционални материали,  подготвени и отпечатани са 20 вида информационни дипляни в 2-хиляден тираж. Дадени са 750 отговора на запитвания от клиенти – 426 на място в центъра,  112 – по имейл, 212 – по телефона.

    През новия програмен период се планира финансирането на концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), състоящи се от взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти / проектни идеи, насочени към територии с общи характеристики и/или потенциали за развитие, включващи най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат използвани за осъществяване на конкретна цел или приоритет.

    В подкрепа на изпълнението на съответната стратегия за развитие на региона ще се подават концепции за ИТИ, като концепциите, които ще получат подкрепа, ще се подбират от Регионалните съвети за развитие (РСР) в зависимост от приноса им за изпълнение на стратегията и съответствието с предварително разработени и утвърдени на национално ниво критерии за подбор. Всяка концепция включва комбинация от взаимносвързани и допълващи се проекти, насочени към изпълнението на конкретна цел или приоритет от интегрираната териториална стратегия (ИТС) за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2. В този процес е и новата допълнителна функция на областните информационни центрове, които ще съдействат за комуникацията между потенциалните партньори чрез разяснителни кампании и информационни дейности.

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци в Плевен на 27 октомври

Мобилен пункт ще приема опасни…

сряда, 20 октомври 2021
209

„Зелен сертификат“ се въвежда от 21 октомври за дейности на закрито

„Зелен сертификат“ се въвежда от…

сряда, 20 октомври 2021
178

Мобилен екип ще събира излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Мобилен екип ще събира излязло…

петък, 15 октомври 2021
1014

Специални контейнери за сгур и пепел от печки ще се поставят в Плевен

Специални контейнери за сгур и…

петък, 15 октомври 2021
440